Τα τέλη που πληρώνετε στην ΕΤ1 δεν έχουν σχέση με τα πνευματικά δικαιώματα. Για τη δημόσια εκτέλεση έργων που ανήκουν σε πνευματικούς δημιουργούς, σε οποιονδήποτε δημόσιο χώρο, πρέπει προηγουμένως να εφοδιαστείτε με κάποια γραπτή άδεια Δημοσίας Εκτέλεσης, εφόσον τα έργα (μουσικά και μη) που αναπαράγετε ανήκουν σε δημιουργούς που εκπροσωπούνται από κάποιον φορέα.
Στη διαφορετική περίπτωση που εκτελείτε έργα που ανήκουν σε δημιουργούς που δεν εκπροσωπούνται από έναν Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης, θα πρέπει να ανατρέξετε σε κάθε δημιουργό χωριστά και να λάβετε την άδεια του.
Υπάρχουν αποφάσεις δικαστηρίων που έκριναν κατά το παρελθόν ότι η αναμετάδοση μουσικής από τηλεόραση άνευ άδειας από την ΑΕΠΙ αποτελεί προσβολή πνευματικής ιδιοκτησίας. Η αναμετάδοση ραδιοφωνικού, τηλεοπτικού προγράμματος με απόφαση του Αρείου Πάγου (ΑΠ1695/1993) και του Συμβουλίου Επικρατείας (ΣτΕ 1212/1994) αποτελεί δημόσια εκτέλεση και χρήζει άδειας. Το ίδιο ισχύει και για οποιοδήποτε άλλο μέσο (κασετόφωνο, CD player κλπ.) που μεταδίδει μουσική σε δημόσιο χώρο.
Σε συνάρτηση με τον τρόπο χρήσης της παραγωγής μπορεί να χρειαστεί να καταβληθούν και άλλα δικαιώματα. Π.χ. εάν η κινηματογραφική ταινία προβάλλεται σε αίθουσες, τότε προκύπτει δικαίωμα δημόσιας εκτέλεσης ή εάν η ταινία αναπαραχθεί σε VHS ή DVD, τότε προκύπτει το δικαίωμα μηχανικής αναπαραγωγής.
Σε αυτό το σημείο πρέπει να τονισθεί ότι και κατά τη διάρκεια της μετάδοσης ειδήσεων, ποδοσφαιρικών αγώνων, συζητήσεων κλπ., η μουσική που χρησιμοποιείται στην αρχή και στο τέλος, καθώς και αυτή που εμπεριέχεται στα διαφημιστικά μηνύματα που παρεμβάλλονται, παράγει πνευματικά δικαιώματα. Ο ΠΑΣΚΕΔΙ και το Νομικό του τμήμα, βρήκαν λύση σε αυτό και παρέχουν ειδική άδεια για την τηλεόραση.
Ότι είδος μουσικής ή τηλεοπτικής εκπομπής και να χρησιμοποιεί κάποιος πάντα θα είναι υπόχρεος καταβολής ποσού για τα πνευματικά δικαιώματα διότι αυτό γίνεται σε δημόσια εκτέλεση.

Go to top