Ευρωπαϊκά προγράμματα

erasmus05Το έργο: 
Το έργο ανταποκρίνεται στην ανάγκη που έχει επισημάνει μια ομάδα τοπικών παραγωγών από τη χώρα μας αλλά και τις χώρες εταίρους που έχουν μια ιδέα και φιλοδοξίες να εισέλθουν στην αγορά, όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο αλλά και να επεκτείνουν τη διανομή και την εκπαίδευση σε διεθνές επίπεδο.
Για να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, θα προσκαλέσουμε τοπικούς παραγωγούς, οι εργασίες των οποίων συχνά απαιτούν συστηματική και πραγματοποιούν δράσεις σε συγκεκριμένη ώρα της ημέρας ή με

Go to top